top of page

เทปบันทึกภาพงานประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา ครั้งที่ 1


เทปบันทึกภาพงานประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา ครั้งที่ 1 ช่วงการนำเสนอ + เอกสารการประชุมฉบับเต็ม

"ศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษากับการรักษาเยียวยาและเกื้อกูลจิตใจในสังคมร่วมสมัย"

ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562

จัดโดยสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


[ดาวน์โหลด]


[เทปบันทึกภาพ]

รับชมได้จาก Youtube Channel สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาใน Playlist ดังนี้


หรือกดเลือกชมตามหัวข้อและวิทยากร ดังนี้

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2

.

ตอนที่ 3

.

ตอนที่ 4

.

ตอนที่ 5

.

ตอนที่ 6

.

ตอนที่ 7

.

ตอนที่ 8

.

ตอนที่ 9

.

ตอนที่ 10

.

ตอนที่ 11

.

ตอนที่ 12

.

ตอนที่ 13 (มี 2 ตอน)

โดย พระปลัดอานนท์, ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, ผศ.ดร.ณัฐสดุา เต้พันธ์, คุณสมภพ แจ่มจันทร์

.

ตอนที่ 14

.

ตอนที่ 15

.

ตอนที่ 16

.

ตอนที่ 17

.

ตอนที่ 18

.

ตอนที่19

.

ตอนที่ 20ดู 158 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page